Att välja ytterdörr

Två viktiga delar
Om du ska skaffa ny ytterdörr men är osäker på hur du ska gå tillväga så kommer här lite hjälp. Först och främst ska du alltid tänka på två olika saker; utseende och kvalitet. Väger du för mycket över åt någon av dessa två kommer du i slutändan att bli besviken. Så försök att ha en jämn balansgång mellan dem. Ett tips är dock att först försöka hitta en dörr som du tycker är vacker. Det är inte svårt att hitta en ytterdörr av hög kvalitet, men att hitta en man är nöjd med till utseendet brukar vara mycket svårare.

Utgå från ditt hus
Börja då med att utgå från huset du bor i. Vad har det för färg? När är det byggt? I vilket stil är det byggt? Vad för slags material är huset byggt med? Bara genom att tänka på detta kanske en bild av den kommande dörren skapas i ditt sinne. Blanda sedan in din personliga smak. Om du kommer fram till att dörren borde vara röd men att röd är din absoluta värsta färg så ska du såklart inte ha en ytterdörr som är röd.

Dörr med eller utan glas
Vill du att din dörr ska ha glas eller inte? Det finns både negativa och positiva aspekter att ta in i detta val. En dörr med glas släpper in ljus och bidrar med att skapa en trivsam miljö i ditt hem. Saknas det fönster vid din ingång kanske detta är ännu mer aktuellt. Men med glas på din ytterdörr kommer folk som står vid dörren att kunna se in i huset. Man står gärna inte och kollar in genom ett vanligt fönster på ett hus, men efter att ha gått fram till en dörr med glas i är det nästintill omöjligt att inte se in i huset.

Dörrhandtag
På vilken sida ska dörrhandtaget sitta? Att ha fel på detta är inget misstag man vill upptäcka när man plockat ner den gamla dörren och precis ska sätta på den nya. Gå ut och titta på din dörr från utsidan. Om dess gångjärn finns på dörrens vänstra sida så är dörren vänsterhängd, och vise versa. Att välja handtag kan vara lika svårt som att välja själva dörren för vissa. Vanligtvis ingår inte handtaget i valet och köpet av dörr eftersom de allra flesta vill välja dörrhandtag själva. Här får smaken bestämma, men givetvis ska handtaget vara gjort av bra material som håller i alla väder.

Underhållning
För att dörrens livslängd ska bli så läng som möjligt, och för att dörren ska vara så vacker som möjligt så länge som möjligt, krävs det att man underhåller dörren. Det följer med skötselanvisningar i de allra flesta dörr-köpen. Följ dessa. Ett annat tips är att ha någon form av tak över dörren. Detta hjälper till att bevara ytterdörren mycket!